Úvod do algoritmizace a programování - webinář

Tento kurz vám poskytne dostatek informací k pochopení základních principů algoritmizace a programování. Na praktických příkladech se naučíte pochopit strukturu algoritmů, které jsou základem pro programování v libovolném programovacím jazyce. Seznámíte se s podpůrnými nástroji a aplikacemi, které slouží pro editaci vývojových diagramů a jejich převodu do programovacího jazyka. Získáte také přehled o existujících programovacích jazycích. Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti, pouze základní práce s počítačem.

Co se v kurzu naučíte

 • Algoritmizace jednoduchých úloh
 • Základní principy algoritmizace a aplikace pro řešení složitých problémů
 • Základní struktura algoritmu a jeho vlastnosti
 • Zápis algoritmů ve formě blokových schémat
 • Editace vývojových diagramů pomocí speciálních programů
 • Výběr vhodného programovacího jazyka, výhody a úskalí vybraných kandidátů
 • Převod vývojového diagramu do programovacího jazyka

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Obecný úvod – algoritmus, jeho vlastnosti a způsoby zápisu
 • Algoritmus v praxi, slovní popis a písemný zápis
 • Vývojové diagramy s praktickými ukázkami
 • Struktura algoritmu, základní stavební kameny – sekvence, větvení, cyklus
 • Editace algoritmů s využitím aplikací Flowgorithm a yEd Graph editor
 • Převod vývojového diagramu do programovacího jazyka, výběr vhodného jazyka pro navazující výuku programování