PowerPoint - Od základů k profesionální prezentaci

Školení je určeno pro uživatele, kteří potřebují připravovat působivé prezentace. Účastníci se naučí velmi efektivně vytvářet podklady podporující jejich pracovní schůzky, marketingové a vzdělávací akce a také představovat širokému publiku své myšlenky či produkty.

Co se v kurzu naučíte

 • Popis prostředí - pás karet, panel nástrojů, možnosti nastavení
 • Vytvoření nové prezentace
 • Úprava prezentace
 • Práce s objekty
 • Jednotný design pomocí předlohy snímku

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládnout základy práce s programem MS PowerPoint. Předchozí znalosti nejsou potřebné.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Popis prostředí aplikace PowerPoint

 • Pás karet
 • Panel nástrojů Rychlý přístup
 • Možnosti nastavení
 • Typy tlačítek
 • Konceptuální záložky

Vytvoření nové prezentace

 • Prázdná prezentace
 • Šablony návrhů
 • Snímky a jejich rozložení
 • Poznámky, záhlaví, zápatí
 • Různá zobrazení

Úprava prezentace

 • Snímky - přemisťování, vkládání, kopírování
 • Formátování textu, odstavců, pozicování
 • Vestavěné motivy a barevná schémata, pozadí snímků
 • Dynamika v prezentaci - přechody, animace

Práce s objekty

 • Tabulky
 • Grafy
 • SmartArt
 • Video a zvuk
 • Obrázky, fotky

Jednotný design

 • Předloha snímků a rozložení
 • Předloha podkladů
 • Předloha poznámek
 • Stylování