MS Word pro pokročilé

Kurz je určen pro uživatele, kteří umí v programu Microsoft Word provádět základní operace, dle osnovy "Word - základní kurz" a kteří cgtějí rozšířit své znalosti o pokročilejší funkce.

Co se v kurzu naučíte

 • Šablony
 • Formátování
 • Formuláře
 • Hromadná korespondence
 • Práce s vícestránkovým dokumentem

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládnout pokročilejší nástroje MS Word. Doporučujeme znalosti dle kurzu "Word - základní kurz".

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Šablony

 • Předdefinované šablony
 • Vytvoření, uložení a úprava
 • Vlastní šablony

Formátování

 • Styly
 • Tvorba rejstříku
 • Poznámka pod čarou
 • Křížové odkazy
 • Seznamy
 • Ohraničení a stínování
 • Víceúrovňové a vlastní odrážky a číslování
 • Automatický obsah

Formuláře

 • Úvod do tvorby
 • Komentáře
 • Prvky, tlačítka
 • Uzamykání

Hromadná korespondence

 • Vytvoření a tisk obálek a štítků
 • Průvodce
 • Úprava hromadné korespondence

Práce s vícestránkovým dokumentem

 • Titulní strana
 • Konec stránky
 • Číslování stránek
 • Záhlaví a zápatí
 • Datum a čas

Ostatní

 • Práce s tabulátory
 • Export, import
 • Uzamykání dokumentu
 • Klávesové zkratky
 • Kreslení