Word - základní kurz

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládnout základy s programem Microsoft Word. Na kurzu se účastníci naučí vytvářet a upravovat dokumenty.

Co se v kurzu naučíte

 • Popis prostředí - pás karet, panel nástrojů, možnosti nastavení
 • Formátování
 • Vkládání objektů
 • Tisk a práce s dokumentem
 • Práce s tabulkami

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládnout základy práce s programem MS Word. Předchozí znalosti nejsou potřebné.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Popis prostředí aplikace World

 • Pás karet
 • Panel nástrojů Rychlý přístup
 • Možnosti nastavení
 • Typy tlačítek
 • Konceptuální záložky

Formátování

 • Členění textu do odstavců
 • Kopírování a přesun textu
 • Formátování písma, textu, odstavců
 • Odrážky a číslování
 • Styly
 • Záhlaví a zápatí

Vkládání objektů

 • Odkazy
 • Komentáře
 • Grafy
 • SmartArt
 • Obrázky a obrazce
 • Rovnice a symboly

Tisk a práce s dokumentem

 • Otvírání a ukládání souborů
 • Přepínání mezi okny
 • Zabezpečení dokumentu
 • Úprava dokumentu před tiskem
 • Náhled a tisk

Práce s tabulkami

 • Vytvoření tabulky
 • Formátování
 • Úprava tabulky
 • Výpočty v tabulkách
 • Třídění v tabulkách

Ostatní

 • Kontrola pravopisu
 • Hledání v dokumentu, nahrazování textu
 • Předdefinované šablony