Excel - základní přehled

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládnout základy s programem Microsoft Excel.

Co se v kurzu naučíte

 • Popis prostředí - pás karet, panel nástrojů, možnosti nastavení
 • Formátování buněk
 • Adresace buněk, definice názvů buněk a oblastí
 • Sešity a listy
 • Vzorce a funkce
 • Práce s tabulkami

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládnout základy s programem Microsoft Excel.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Popis prostředí aplikace Excel

 • Pás karet
 • Panel nástrojů Rychlý přístup
 • Možnosti nastavení
 • Typy tlačítek
 • Konceptuální záložky

Formátování buněk

 • Písmo, ohraničení, zarovnání
 • Formátování čísla, data a času
 • Editace buněk
 • Komentáře a poznámky

Adresace buněk

 • Relativní, absolutní a smíšené adresování
 • Adresace A1 a R1C1
 • Definice názvů buněk a oblastí

Vzorce a funkce

 • Pravidla pro vytváření vzorců, operátory
 • Odkazy ve vzorcích
 • Kopírování a přesouvání vzorců
 • Chyby ve vzorcích a závislosti vzorců
 • Funkce jako předdefinovaný objekt
 • Knihovna funkcí

Ostatní

 • Sešity a listy
 • Tabulky
 • Soubory
 • Nastavení vzhledu stránky
 • Náhled před tiskem
 • Tisk