Robotika pro děti - webinář

Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům přehled o možnostech jak učit základům robotiky děti na prvním stupni základních škol případně v mateřských školách . Dozví se jak metodicky děti vést a jaké nástroje k tomu použít. Velmi cenné je také to, že získají přehled o nejlepších robotických pomůckách na trhu.

Co se v kurzu naučíte

 • Základní pojmy robotiky
 • Metodicky pracovat s dětmi při výuce robotiky
 • Obecné principy blokově orientovaných prostředí
 • Pracovat s weby, kde děti procvičí vytváření algoritmů a práci s bloky
 • Pracovat s robotickými pomůckami

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Metodika a způsoby vysvětlení teorie nutné pro práci s robotickými hračkami – algoritmus, program, událost, posloupnost, časová souslednost
 • Nabídka cvičení a her pro upevnění teoretických znalostí – řazení obrázků ve správném pořadí, hra na robota, cvičení na vnímání času, programování na papíře
 • Principy blokově orientovaného programování, co je to blok, skládání bloků, základní stavební kameny – sekvence, větvení a cyklus
 • Přehled webových stránek pro základní procvičení tvorby algoritmů. Přehled nejznámějších editorů pro práci s bloky – Scratch jr., mBlock, Blockly
 • Robot Edison – základní seznámení
 • Bee-bot, Blue-bot – základní seznámení
 • Ozobot, Pro-bot – základní seznámení
 • Makeblock Codey Rocky – základní seznámení