Word v učitelské praxi 1 - webinář

Absolvent kurzu se orientuje v pracovním prostředí aplikace Word. Využívá základní nástroje pro vytváření a úpravu dokumentu. Chápe co je styl a jaké jsou jeho přednosti, zvládá práci se základními objekty, umí dokumenty zabezpečit a tisknout. Inspiruje se vzorovými příklady pro praktické využití, rozumí šablonám a umí je použít.

Co se v kurzu naučíte

 • Formátovat odstavce
 • Pracovat s odrážkami, číslováním a víceúrovňovými seznamy
 • Nastavovat vzhled stránky
 • Pracovat s objekty Wordu
 • Upravovat tabulky, třídit data, provádět výpočty
 • Prakticky využívat Word ve školní praxi

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Panely nástrojů, záložky, typy tlačítek, možnosti nastavení, úprava pracovního prostředí
 • Členění textu do odstavců, kopírování a přesun textu
 • Formátování písma, textu, odstavců, odrážky a číslování, základy stylování.
 • Vzhled stránky – velikost, okraje, orientace, nastavení sloupců, záhlaví, zápatí, ohraničení, efekty.
 • Vkládání objektů – odkazy, komentáře, grafy, smartArt, obrázky a obrazce, rovnice a symboly
 • Otvírání a ukládání souborů, zabezpečení dokumentu, úprava před tiskem, náhled a tisk
 • Vytvoření tabulky, formátování, úpravy, výpočty v tabulkách, třídění
 • Vzorové příklady použití v praxi: plán hodiny, přípravy, rozvrh, využití šablon