Excel v učitelské praxi 2 - webinář

Absolvent kurzu umí pokročile pracovat s tabulkami, funkcemi a grafy. Chápe k čemu slouží kontingenční tabulka a umí ji sestavit. Vytvoří řadu a definuje seznam. Poradí si, pokud potřebuje importovat data z jiných zdrojů do excelovské tabulky.

Co se v kurzu naučíte

 • Formátovat, filtrovat a řadit data v rozsáhlých tabulkách
 • Připravovat data pro grafy, vybrat správný graf a vytvořit ho
 • Správně používat kontingenční tabulky
 • Pokročile používat funkce
 • Pracovat s logickými funkcemi
 • Pracovat se seznamy a řadami
 • Importovat data z jiných zdrojů

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz předpokládá od uchazeče základní znalosti Excelu (v rozsahu kurzu Excel v učitelské praxi 1)

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Tabulky – formátování, řazení, filtrování
 • Vzorce v tabulkách, souhrny
 • Tabulka s více listy, ukotvení příček
 • Grafy – základní typy
 • Výběr správného grafu, příprava dat, automatický formát
 • Kontingenční tabulky (KT) – účel a použití
 • KT - styly a zobrazení dat, řazení a filtrace
 • KT - úpravy struktury a formátu, výpočty, kontingenční grafy
 • Funkce – základní způsoby zadávání
 • Vnořené funkce, nejpoužívanější funkce, logické funkce, SUBTOTAL
 • Řady a seznamy – tvorba, číselné řady, funkce Sequence