Programování ve Scratch pro pokročilé - webinář

Kurz seznamuje účastníky s dalšími možnostmi jazyka Scratch. Proměnné, operátory a vlastní bloky výrazně rozšiřují možnosti využití pro pokročilé aplikace jako jsou hry, grafické nástroje apod.

Co se v kurzu naučíte

 • Pracovat s operátory a proměnnými
 • Aplikovat podmínky a cykly při práci s proměnnými
 • Pracovat s uživatelskými skripty
 • Tvořit vlastní bloky
 • Tvořit zajímavé projekty pro praktickou výuku

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz předpokládá od uchazeče znalosti dle kurzu Programování ve Scratch

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Pojem operátoru. Definice proměnných a jejich typy.
 • Cykly a podmínky s využitím proměnných.
 • Uživatelské scripty. Tvorba vlastních bloků.
 • Ukázkové projekty: hra, tvorba grafiky