SQL jazyk - pokročilé techniky

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti SQL jazyka.

Co se v kurzu naučíte

 • Datové struktury
 • Příkazy pro manipulaci dat
 • Příkazy pro definici dat
 • Pokročilé dotazování

Požadované vstupní znalosti

 • Doporučujeme znalosti dle kurzu "Úvod do SQL - naučte se pracovat s daty" a "SQL jazyk pro mírně pokročilé".

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Datové struktury

 • Datové typy, uživatelsky definované typy
 • Uložené procedury
 • Triggery
 • Funkce

Příkazy pro manipulaci dat

 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • MERGE

Příkazy pro definici dat

 • CREATE
 • ALTER
 • DROP

Pokročilé dotazování

 • CTE, rekurzivní dotazy
 • Podmíněné zpracování
 • Klauzule APPLY
 • Pokročilé techniky pro zdroje dat
 • Pohledy