Základy programování v jazyce C# - webinář

V tomto kurzu se naučíte základům programování, osvojíte si základní programové konstrukce, práci s daty a funkcemi. Probraná témata lze z velké části aplikovat na jiné programovací jazyky. Naučíme vás "programátorsky" myslet. Doporučujeme před tímto kurzem absolvovat Úvod do algoritmizace a programování.

Co se v kurzu naučíte

 • Visual studio –seznámení, základní struktura programu
 • Datové typy – hodnotové a referenční, manipulace s daty
 • Základní stavební kameny jazyka – výrazy, příkazy, rozhodování, cykly
 • Pole – prvky pole, indexy, multidimenzionální pole, objekt ArrayList
 • Opětovné použití kódu - metody
 • Třídy a struktury – základní přehled
 • Ukládání dat – soubory a databáze

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz předpokládá základní algoritmické myšlení. Doporučujeme před tímto kurzem absolvovat Úvod do algoritmizace a programování.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Vývojové prostředí pro C#, jednotlivé nástroje, typy projektů a aplikací
 • Datové typy – k čemu slouží, jak se používají, podrobný přehled hodnotových typů, obecně o referenčních typech, proměnné
 • Základní konstrukce jazyka – typy cyklů a rozhodovacích bloků, případy použití, výraz a příkaz
 • Pole – jednorozměrná a multidimenzionální, použití cyklů při práci s nimi (prohledávání, třídění, …)
 • Funkce, parametry a jejich typy, viditelnost proměnných
 • Principy OOP, třídy a struktury, property a metoda
 • Vzájemné vazby mezi třídami, příklady použití
 • Vstupně-výstupní operace, práce se soubory
 • Databáze – jak přistupovat k datům aplikace