Základy programování v jazyce Python - webinář

V tomto kurzu se naučíte základům programování, naučíte se „programátorsky“ myslet. Probraná témata lze z velké části aplikovat na jiné programovací jazyky. Python je vhodný pro jeho jednoduchost a minimalistickou syntaxi. Naučíte se používat základní programátorské konstrukce, získáte správné návyky pro další rozvoj. Doporučujeme před tímto kurzem absolvovat Úvod do algoritmizace a programování.

Co se v kurzu naučíte

 • Co je zdrojový kód, kompilátor, interpreter a debugger
 • Hodnoty, proměnné a datové typy
 • Příkazy, výrazy, operátory a klíčová slova
 • Základní stavební kameny – podmínky, cykly, funkce
 • Práce se soubory a moduly
 • Řetězce
 • Seznamy

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz předpokládá základní algoritmické myšlení. Doporučujeme před tímto kurzem absolvovat Úvod do algoritmizace a programování.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Základní charakteristika jazyka Python, jeho zařazení, vlastnosti, výhody a nevýhody
 • Vývojového nástroje a proces tvorby programu, jednotlivé kroky
 • Seznámení s programovým balíkem Pythonu, IDLE
 • Proměnná a její datový typ, základní typy objektů
 • Operátory, operace, příkazy
 • Podmínky a cykly
 • Funkce, definice, parametry a argumenty, typy proměnných, složené funkce
 • Řetězce, smyčky, vyhledávání, filtrování, formátování
 • Soubory – textové a binární, čtení a zápis, moduly
 • Seznamy, přístup k položkám, operace se seznamy